Chwilio am le parcio addas newydd / Looking for new suitable parking

02/11/22


Yn chwilio am le parcio addas ar gyfer CRG163

Rydym yn chwilio am le parcio newydd mwy addas, saff a diogel ar gyfer CRG163 yn ardal Gogledd Orllewin Cymru.

Mae'r cerbyd yn mesur tua 11m o hyd a 2.5m o led (o ddeutu 3m yn cynnwys drychau).

Nid yw'r cerbyd yn eiddo i ddibenion masnachol ond yn llafur cariad teulu i gadw rhan bwysig o‘r hen gwmni bysus Crosville / hanes diwydiant bysiau yn fyw ac fel etifeddiaeth ar gyfer fy mhlant un diwrnod.

Rydym yn chwilio am rhywle sydd yn llai yn yr agored na’n bresennol gyda mynediad i ddŵr. Byddai mynediad i drydan yn fantais mawr. Yn ddelfrydol byddai o dan dô yn well fyth.

Os ydych yn medru helpu; adnabod rhywun y gallai fod mewn sefyllfa i helpu; neu’n gwybod am rhywle addas plis dewch i gysylltiad.


I gysylltu gyda ni gallwch:


Diolch yn fawr,


Richard


~~~~~~~~~~~~~


Looking for suitable parking for CRG163

We are looking for new parking for CRG163 which provides a more suitable, safe and secure parking than at present in the North West Wales area.

The vehicle measures approximately 11m in length and 2.5m width (approximately 3m including mirrors).

The vehicle is not owned for commercial purposes but a labour of love to preserve an important part of the old Crosville bus company/bus industry history and as a future legacy for my children one day.

We are looking for somewhere less exposed than our current location with access to water. Access to electricity would be a great advantage. Ideally under cover/roof would be even better.

if you can help; know someone who may be able to help; or aware of a suitable location then please do get in touch.


You can get in touch:


Thank you.


Richard
 Dimensiynau CRG163 dimensions